به نام آنكه هستي نام از او يافت

حمد و سپاس الهي را به جا مي آوريم كه توفيق چنين خدمتي را به ما ارزاني داشت و سپاس گزاريم كه به ذهن ما توان ديدن و به دستان ما توان نوشتن عنايت فرمودند كه بتوانيم يك سال تحصيلي ديگر در خدمت فرزندان اين مرز و بوم باشيم.

با گسترش فرهنگ و افزايش روزافزون تعداد دانش آموزان و دانشجويان و دگرگوني هاي سريع سيستم آموزشي و پرورشي،تغييراتي نيز در شيوه هاي سنجش معلومات به وجود آمده كه بر پايه آن در كمترين زمان ممكن ارزشيابي  نسبتا دقيقي را،چه از لحاظ كمي و چه از لحاظ كيفي،به دست مي دهد.

از انواع اين راهكارها،تهيه و تدوين آزمون هايي است منطبق بر استاندارد هاي جديد بين المللي كه خود قابل انطباق بر اهداف نوين آموزشي ايران هم باشد.

گرچه اين شيوه در كشور ما سابقه چنداني ندارد،ولي به علت اينكه در آزمون هاي ادواري و كشوري و وروديه هاي مراكز علمي به عنوان يكي از روش هاي سنجش معلومات به كار مي رود،مورد استفاده قرار مي گيرد.

در همين مدت كوتاه تلاش هاي فردي و گروهي فراواني جهت تهيه ي انواع آن به عمل آمده كه خوشبختانه اغلب هم مورد استفاده قرار گرفته اند.

در اينجا ما بر آن نيستيم كه مشكلات و نقايص كارهايي را كه تاكنون منتشر شده است را برشماريم و مدعي هم نيستيم كه اين تجربه و تاليف عاري از هرگونه نقص و عيب مي باشد،ولي به نظر ما آنچه در درجه اول اهميت دارد تهيه ي يك مجموعه جامع و كامل تست،با توضيحات كافي مشروح،در هماهنگي نسبتا زياد با نياز داوطلب است. پيام مهر اذعان مي دارد با توجه به آنچه در اين پروسه انجام داده ايم برايمان كاملا قابل توجيه است كه با لطف و ياري خداوند متعال تا حدود زيادي در اين امر موفقيت به دست آورده ايم تا دانش آموزان و داوطلبان آزمون ها حداكثر بهره گيري را از آن بنمايند.با تجربه ی دیروز،موفقیت امروز را به دست آورده ایم


مجوز رسمی موسسه پيام مهر بهنامپيام مهربهنام در نمايشگاه الكامپ

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به بهنام سنجش می باشد
design reserved@2012 , weger.ir